Case: Northmill

Forøgede åbningsgraden med 100 %

Behov

Næste trin i e-mailmarkedsføringen

Northmill er et fintech-selskab, som tilbyder forbrugerkreditter under varemærkerne Credway, Credigo och Easycredit. Vi findes på det svenske, finske og snart også på det polske marked.

Northmills mål er ved hjælp af innovativ teknik at revolutionere brugeroplevelsen og på længere sigt bygge en individuelt skræddersyet bankplatform.

Fremtidens bank findes ikke på et fysisk kontor, men rummes i vores lomme. Derfor er det helt afgørende, hvordan det lykkes for os at kommunikere med kunderne via de digitale kanaler. Inden samarbejdet med Compost var vores nyhedsbreve statiske. Vi sendte det samme indhold til hele listen og var tilfredse med en åbningsgrad, som oversteg 15 procent. Konverteringerne blev derefter.

Samtidig voksede forretningerne og selskabet, meget på grund af at vi er blevet bedre til at bearbejde kunder via andre kanaler.

Vi indså, at for at tage det næste trin i vores e-mailmarkedsføring, krævedes der segmentering af nyhedsbrevene såvel som automatiseret information, som styres efter de valg, kunden har foretaget tidligere, samt hvilken del af købsrejsen denne befinder sig i.

Det handlede om at blive relevant i kundekontakten, og de muligheder fandtes ikke i vores eksisterende værktøjer. Som långiver har vi store muligheder for en effektiv segmentering, da vores kunder forsyner os med betydeligt mere information end kun navn og e-mailadresse.

Løsning

Det rette indhold til den rette modtager

Da vi begyndte at segmentere brevene efter, hvordan kunderne havde ageret tidligere, og hvordan deres kontostatistik så ud, opdagede vi store og uudforskede muligheder for at oprette forretningsfremmende og relevant kommunikation.

Vi skabte segmenter baseret på de data, vi havde, og helt pludseligt kunne vi sende information til kunderne om deres aktuelle kredit. Nyhedsbreve med artikler og tips blev sendt til modtagere, som vi vidste, faktisk var interesserede i indholdet. Editoren i Carma Marketing Hub er intuitiv og krævede minimalt med forhåndsviden.

Ved at se på kunderne som individer i forskellige processer og ikke som en stor liste med adresser, kunne vi oprette indhold, som gav en konkret værdi. I grunden handler det om, at det er meget nemmere at oprette relevant indhold, når du ved, hvem du opretter indholdet til. Ingen vil i længden have information, som de ikke føler er rettet netop til dem.

Resultat

Relevant og Forretningsfremmende kommunikation

Carma er et værktøj, som vi kan vokse i fællesskab med. Mulighederne er uudtømmelige, og selv om vi kun har skrabet i overfladen, er vores konverteringer inden for kanalen e-mailmarkedsføring steget markant i forhold til, da vi sendte det samme indhold til alle modtagere via vores tidligere partner.

Takket være muligheden for A/B-tester, prøver vi os frem til, hvilken kommunikation som skaber mest aktivitet. Vi er blevet relevante, og det tydeligste bevis er, at åbningsgraden er steget med 100 procent. En direkte følge af, at vi segmenterer effektivt er, at vi driver mere trafik til siderne samt forøger mængden af konverteringer og opbygger en positiv følelse vedrørende vores varemærker.

Jeg vil gerne vide mere om Carma Marketing Hub